• Διαθλασιμετρία (μέτρηση και διόρθωση οπτικής οξύτητας)
  • Κερατομετρία
  • Σχισμοειδής λυχνία
  • Τονομέτρηση (μέτρηση πίεσης)
  • Βυθοσκόπηση-Βιομικροσκόπηση
  • Έλεγχος χρωματικής αντίληψης
https://syndikakis.gr/wp-content/uploads/2018/01/intro-400x300.jpg