Διαθλασιμετρία (μέτρηση και διόρθωση οπτικής οξύτητας)
Κερατομετρία
Σχισμοειδής λυχνία
Τονομέτρηση (μέτρηση πίεσης)
Βυθοσκόπηση-Βιομικροσκόπηση
Έλεγχος χρωματικής αντίληψης