Οπτική τομογραφία (OCT) ωχράς κηλίδας
Μελέτη γλαυκώματος
Οπτικά Πεδία
Ανάλυση οπτικών ινών με OCT
Παχυμετρία κερατοειδούς
Μελέτη στραβισμού
Σκιασκοπία-Κυκλοπληγία
Μελέτη επιπλοκών σακχαρώδους διαβήτη
Φωτογράφηση βυθού
Τοπογραφία κερατοειδούς- μελέτη κερατοκώνου
Εφαρμογή φακών επαφής
Βιομετρία-Υπερηχογραφία
Νευρο-οφθαλμολογία