Εξαίρεση Χαλαζίου
Αντιμετώπιση Ξανθελασμάτων
Αφαίρεση ξένου σώματος
Διάνοιξη- διάβαση δακρυϊκών σωληναρίων
Ενέσεις Botox και PRP
Εφαρμογή θεραπευτικού φακού επαφής
Ενέσεις υπό τον επιπεφυκότα

https://syndikakis.gr/wp-content/uploads/2018/01/image-of-laser-eye-surgery-435536-500x400.jpg