Εξαίρεση Χαλαζίου
Αντιμετώπιση Ξανθελασμάτων
Αφαίρεση ξένου σώματος
Διάνοιξη- διάβαση δακρυϊκών σωληναρίων
Ενέσεις Botox και PRP
Εφαρμογή θεραπευτικού φακού επαφής
Ενέσεις υπό τον επιπεφυκότα