ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ

Το πτερύγιο είναι μια τριγωνική πτυχή από ινοαγγειακό ιστό που ξεκινά από τον βολβικό επιπεφυκότα και επεκτείνεται πάνω στον κερατοειδή. Κύριοι παράγοντες ανάπτυξης του φαίνεται να είναι η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, η ξηρότητα, η χρόνια φλεγμονή, η έκθεση στον άνεμο και τη σκόνη. Η παρουσία του συχνά είναι ασυμπτωματική, πολλές φορές όμως συνοδεύεται από συμπτώματα όπως ερεθισμός, ερυθρότητα, αίσθημα ξένου σώματος.

Η χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται όταν αναπτυσσόμενο πλησιάζει τον οπτικό άξονα ή αν συνοδεύεται από υπερβολικό ερεθισμό και δεν ανακουφίζεται με τη συντηρητική θεραπεία.  Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και με τη βοήθεια οφθαλμολογικού χειρουργικού μικροσκοπίου.