ΤΑ LASER ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι Laser ανάλογα με το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου φωτός. Το Laser μπορεί να εστιάσει σε στόχο πολύ μικρής διαμέτρου και ο βαθμός διάχυσης και διεισδυτικότητας της προσπίπτουσας ακτινοβολίας εξαρτάται από το μήκος κύματος. Επιπλέον οι διάφορες χρωστικές των ιστών (αιμοσφαιρίνη, ξανθοφύλλη, μελανίνη) απορροφούν ακτινοβολία σε διαφορετικά μήκη κύματος. Έτσι λοιπόν η μεγάλη ποικιλία των Laser εξηγείται από την ποικιλομορφία των ιστών-στόχων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την εντόπιση των παθήσεων :

 • Argon (μπλε-πράσινο)
 • Argon  (πράσινο)
 • Nd:YAG x 2 (frequency doubled)
 • Krypton (κίτρινο)
 • Krypton (κόκκινο)
 • Dye
 • Diode

Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βλάβης που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επιλέγεται και ο κατάλληλος τύπος Laser. Οι κυριότερες ενδείξεις εφαρμογής Laser φωτοπηξίας στον χοριο-αμφιβληστροειδή είναι :

 • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Αντιμετώπιση την νεοαγγείωσης και του οιδήματος της ωχράς. Οι τεχνικές της Laser θεραπείας είναι τρείς :Παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία
 • Εστιακή φωτοπηξία
 • Εν είδει δικτύου (grid)
 • Προφυλλακτική φωτοπηξία ρωγμής του αμφιβληστροειδούς
 • Ηλικιακή εκφύλιση Ωχράς. Χοριοειδική μεμβράνη εξωβοθρικής Εντόπισης.
 • Απόφραξη κεντρικής φλέβας ή κλάδου. Αντιμετώπιση νεοαγγείωσης και οιδήματος της ωχράς.
 • Αρτηριακό μακροανεύρυσμα
 • Ιδιοπαθής παραωχρική τηλεαγγειεκτασία
 • Κεντρική Ορώδης ΧοριοΑμφιβληστροειδοπάθεια. Όταν μεταπίπτει σε χρόνια.
 • Νόσος του Coats
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Αμφιβληστροειδοπάθεια προωρότητας
 • Μη αγγειακοί Ενδοφθάλμιοι όγκοι
 • Αγγειακοί Ενδοφθάλμιοι όγκοι
 • Οπή της κεφαλής του οπτικού νεύρου

Χοριοειδική νεοαγγειακή μεμβράνηεξωβοθρική (εκφυλιστική μυωπία, αγγεοειδείς ταινίες, ιστοπλάσμωση)