Πρόκειται για τη δημιουργία μικρής περιφερικής οπής στην ίριδα με σκοπό τη δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ προσθίου και οπισθίου θαλάμου του ματιού για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος κλειστής γωνίας και προφυλακτικά σε μάτια με στενή γωνία που κινδυνεύουν να αναπτύξουν γλαύκωμα.

Τα Laser που συνήθως χρησιμοποιούνται για την διάνοιξη της οπής στην ίριδα είναι το Nd:Yag, το Argοn και το Diode.